Трѣвата изсъхнѫ, цвѣтътъ повѣнѫ; Но словото на Бога нашего остава въ вѣкъ - Исаия 40:8
Трѣвата изсъхнѫ, цвѣтътъ повѣнѫ; Но словото на Бога нашего остава въ вѣкъ - Исаия 40:8

Recent posts: